Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön alább megjelölt személyes adatait adatkezelőként a HungaroMarket Trader Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság − rövidített nevén a HungaroMarket Trader Kft. − kezeli az Ön üzeneteinek megválaszolása céljából.

Az adatkezelő neve: HungaroMarket Trader Kft.

Adatkezelő elérhetősége: 1055 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. info@hungaropiac.hu

Adatvédelmi felelős elérhetősége: info@hungaropiac.hu

Az adatkezelés célja: Az Ön által telefonon vagy e-mail-ben az adatkezelő számára küldött megkeresés, üzenet megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a megkereséssel kapcsolatos levelezés vagy telefonos kommunikáció utolsó elemét követő 90 napig

Ön, mint Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelésünkről tájékoztatást kérhet, személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását kérheti. Automatizált adatkezelés esetén kérheti továbbá, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére történő átadást. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; azonban ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulását visszavonhatja az info@hungaropiac.hu e-mail címre küldött levelében.
Az adatokhoz kizárólag a HungaroMarket Trader Kft. tulajdonosa és munkavállalói férnek hozzá.

Jogainak megsértése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat.